Výsledky LiDAR prieskumu vo Vrátnej v časopise LiDAR NEWS

7. septembra 2015 -

YMS s partnermi koncom roku 2014 vykonala diaľkový prieskum zosuvom postihnutej Vrátnej doliny a analýzu získaných dát. Cieľom projektu bolo poskytnúť zodpovedným stranám možnosť prijať opatrenia na predchádzanie opakovaniu podobných udalostí. Priebeh a výsledky mapovania a analýzy uverejnil aj uznávaný americký odborný časopis LiDAR NEWS pod titulkou "Skúmanie geohazardov - LiDAR odhaľuje turbulentný život horských svahov".

Článok, ktorého autormi sú odborníci z tímu YMS a partnerov, čitateľa sprevádza okolnosťami vedúcimi k minuloročnému katastrofickému zosuvu pôdy a popisuje proces získania a analýzy dát potrebných pre rozhodovanie o budúcich bezpečnostných opatreniach.

Pre mapovanie leteckým LiDARom sa geológovia rozhodli práve kvôli rozsiahlej, zalesnenej a tažko dostupnej povahe Vrátnej doliny. Lidarové lúče totiž prestúpia aj vegetáciu a digitálny model terénu je presný aj tam, kde terén zakrývajú stromy, prípadne kam nie je možné nahliadnuť z lietadla či helikoptéry.  

Výsledkom mapovania sú aktuálne ortofoto snímky a model terénu spracovaný špeciálnou technológiou, ktorá ho očistila o potenciálne šumy a rozmazania. Geológom zo Štátneho geologického ústavu Dionýza Štúra upravený terénny model pomohol komplexne identifikovať a lokalizovať zosuvy aj v nedostupných oblastiach a naplánovat ďalší terénny výskum.