GeoStore sme predstavili na jarnej konferencii ITAPA...

 

...a zaradili naše online úložisko a e-shop s geopriestorovými dátami medzi jeden z najinovatívnejších projektov roka.

Geostore.sk, prvý celoslovenský online portál na transfer geopriestorových dát, sme pred pár týždňami sprístupnili pre širokú verejnosť. Firmy, organizácie aj jednotlivci už môžu bez obmedzení nakupovať letecké snímky, 3D modely terénu či vegetácie a viacero ďalších typov geopriestorových produktov.

Tento jedinečný prístup k poskytovaniu geopriestorových údajov oficiálne predstavil produktový manažér YMS, Miroslav Holubec, na jednej z najprestížnejších konferencií roka, jarnej konferencii ITAPA 2015, ktorej sa zúčastnilo viac ako 200 odborníkov. Prezentácia Brokerské centrum leteckej dopravy – súbor ucelených služieb pre prácu s priestorovými údajmi odznela v doobedňajšom bloku konferencie nazvaného „Dáta v globálnom svete – nová príležitosť?“, vyčleneného pre najnovšie a najzaujímavejšie projekty moderného spracovania a využitia dát. „GeoStore.sk je moderný portál určený pre klientov, ktorí majú záujem rýchlo a jednoducho online získať hotové produkty z leteckého laserového skenovania a snímkovania zemského povrchu. Je súčasťou komplexného systému Brokerského centra leteckej dopravy a obsahuje ucelený balík služieb a nástrojov potrebných na prácu s priestorovými údajmi“, vysvetľuje Miroslav Holubec.

V súčasnosti je prostredníctvom portálu možné získať šesť druhov geopriestorových produktov: digitálne farebné ortofotosnímky, LiDARové mračná bodov, vysoko presné digitálne modely terénu, 3D modely budov vo vektorovom formáte, pasporty stromov alebo vegetácie a mapy koridorov ako sú elektrické vedenia či železničné trate. „Viaceré produkty GeoStore sú výstupom výsledkov výskumných aktivít a podporujú praktické činnosti mimo akademickej sféry, kde je nevyhnutné dôkladne poznať záujmové územie. Rozdelením dát na jednotlivé elementy – budovy, zeleň či infraštruktúru – sú dátové výstupy vysoko špecifické a okamžite použiteľné bez potreby ďalšieho spracovania“, dodáva Miroslav Holubec.

Projekt Brokerské centrum leteckej dopravy pre transfer technológií a znalostí do dopravy a dopravnej infraštruktúry, na ktorom sa podieľajú viacerí partneri, predstavuje úspešnú spoluprácu medzi akademickým a podnikateľským sektorom a vo forme www.geostore.sk prináša reálne výsledky dostupné a použiteľné pre všetkých. V blízkej dobe ho predstavíme na ďalších prestížnych konferenciách, napríklad na júnovom Enviro-i-fóre, či novembrovom Medzinárodnom kongrese ITAPA 2015. Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ.

 

Ilustračné foto: ITAPA a YMS