Plníme priania nášho zákazníka...

 

...a GIS Lesov Slovenskej republiky napĺňame ďalšími funkciami podľa odborných požiadaviek koncových užívateľov

Od udelenia prestížneho ocenenia spoločnosťou ESRIukončenia poslednej fázy rozvoja uplynul necelý rok a tím YMS už lesnícky GIS obohatil o ďalšie zlepšenia. Tie priebežne navrhujú sami užívatelia, ktorých je v štátnom podniku Lesy Slovenskej republiky viac ako tisícka, a to z rôznych profesií aj odštepných závodov. „Sme veľmi radi, že dynamický rozvoj systému podnecujú priamo jeho používatelia, a že ich v tom podporuje vedenie podniku. Svedčí to o potrebnosti a používanosti systému. V tíme LSR - YMS aktívne funguje zber požiadaviek a ich plynulá implementácia –  len v poslednom období sme pracovali až na tridsiatich z nich,“ popisuje rýchlosť práce na ocenenom systéme projektový manažér YMS, Štefan Hudák.

Za necelé tri roky sa odborníci z LSR prepracovali od prvého návrhu GIS systému až po komplexný plán jeho rozvoja. „Pred tromi rokmi sme s YMS spracovali prvý analytický dokument so špecifikáciou východiskového riešenia. Odvtedy sme ho niekoľkokrát aktualizovali so smerovaním k vyššej užívateľskej komfortnosti. Dôvodom je rastúci počet používateľov, ktorí prehlbujú rozsah jeho používania a kladú požiadavky na rozšírenie existujúcich či implementáciu nových funkcionalít,“ popisuje hnaciu silu rozvoja systému špecialista na GIS LSR, Ivan Pôbiš. „Vytvorili sme aj systém pre zber požiadaviek. Návrhy na vylepšenie zbierame priamo od našich zamestnancov - e-mailom, cez technickú podporu alebo osobne na interných školeniach. Získané pripomienky zoraďujeme podľa dôležitosti, vybrané zapracujeme do rozvojovej zmluvy a postúpime tímu YMS na realizáciu,“ dopĺňa fungovanie procesu manažér IT projektov LSR, Jozef Sámel.

Najzaujímavejším vylepšením je napojenie mapy na údaje v tabuľkách. „Rozšírili sme obzory GIS-u. Prepojili sme priestorové údaje s tabuľkovými dátami, ktoré nie sú štandardnou súčasťou webových GIS-ových riešení. ySpatial podporuje zobrazovanie a editáciu tabuľkových meraní priamo v systéme. Navyše tieto dáta logicky prepája s mapovými prvkami, či už so zakreslenými bodmi, líniami alebo plochami. V praxi to znamená, že napr. na určitom lesnom poraste si užívateľ zobrazí zoznam prepojených lapačov a ku každému lapaču definuje súbor meraní. Užívatelia vďaka tomu centralizujú rôznorodé informácie na jednom mieste, vidia históriu dát  či ľahšie tvoria štatistické výstupy,“ popisuje jedno z významných zlepšení biznis analytik pre GIS YMS, Slavomír Sipina.

Vylepšený mapový portál sa prispôsobuje koncovým užívateľom, ktorí si vo vlastnej kompozícii ukladajú preferované zobrazenie mapy, teda nimi vybrané územie a vrstvy. Podobne funguje aj permalink, inteligentný mapový odkaz, ktorý užívateľov odbremeňuje od nutnej navigácie kolegu a uľahčuje im zameriavanie konkrétnej lokality v mape. Vzájomnú komunikáciu lesníkov podporuje aj zdieľaná poznámka, ktorá slúži na posielanie správ podobne ako na sociálnych sieťach.

Zmenami prešli aj funkcie editácie a filtrovania dát. „Sprístupnili sme úroveň dátových práv pre pokročilú editáciu mapových prvkov z odštepných závodov až na úroveň lesnej správy. Lesníci prepisujú prvky pre vybrané vrstvy len v rámci svojho pôsobiska, a tak majú editáciu pod väčšou kontrolou. Rozšírili sme možnosti atribútového aj priestorového filtrovania na webe. Pridali sme spájanie výsledkov dvoch filtrovaní, či výber prvkov v zóne, teda filtrovanie podľa vzdialenosti od vybraného objektu. Napríklad, ak používateľ potrebuje vyznačiť územie desiatich metrov okolo cesty pri plánovanom odstraňovaní zelene,“ dodáva Slavomír Sipina.   

 

Ilustračné foto Lesy SR a YMS.