Trnavský dispečing funguje online...

 

...s YMS systémom na správu a údržbu ciest počas zimnej sezóny

Elektronizáciu procesov zavádza do svojich prevádzok čoraz viac spoločností. Zefektívňuje im každodenné činnosti, znižuje náklady, šetrí životné prostredie. Jej prínosy sú nesporné, a preto sa v YMS aktívne podieľame na tvorbe elektronických riešení. Najnovšie do nášho portfólia pribudol projekt elektronizácie správy a údržby ciest zameraný na podporu dispečingu Trnavského samosprávneho kraja.

Nový systém sme implementovali v rozpočtovej organizácii Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja (SÚC TTSK), ktorá v rámci svojho pôsobenia zodpovedá za kontrolu dopravno-technického a stavebného stavu cestnej komunikácie. Popri kontrole zabezpečuje celoročnú údržbu ciest, ktorá je obzvlášť dôležitá v zimnom období. „Počas zimnej sezóny sa staráme o odstraňovanie snehu, posyp vozoviek, zimné značenie, preventívnu ochranu pred závejmi a zaisťujeme dispečersko-spravodajské služby. Doteraz naši vodiči vykonávali tieto činnosti na základe vyplneného papierového rozkazu. Po novom dispečeri evidujú úlohy v elektronickom systéme, čo ich odbremenilo od ručného vypisovania formulárov a výkazov. Proces je tak oveľa efektívnejší aj z hľadiska koordinácie vodičov, sledovania aktuálneho stavu vozovky či stavu zásob posypového materiálu na sklade,“ hovorí o zmene a prínosoch elektronického riešenia hovorkyňa SÚC TTSK, Natália Machalová.

Prechod na elektronický systém zmodernizoval a optimalizoval proces správy a údržby ciest počas zimnej prevádzky. Vďaka intuitívnemu užívateľskému rozhraniu je práca so systémom jednoduchá a nevyžaduje žiadne špeciálne školenia. „Dispečeri pristupujú k dátam online, a tak získajú potrebné informácie na pár kliknutí. Vďaka tomu majú lepší prehľad o momentálnej situácii na cestách, resp. už nemusia prácne vyhľadávať vo výkazoch a evidenčných knihách. Navyše si dokážu tvoriť požadované reporty, a to okamžite podľa potreby,“ popisuje ďalšie benefity systému prevádzkový riaditeľ YMS, Marek Ivaňák. „Automatizované spracovanie reportov považujeme za jednu z najvýznamnejších pridaných hodnôt, nakoľko nám výrazne zjednoduší prácu v porovnaní s doteraz zaužívaným postupom,“ dodáva Natália Machalová.

Implementácia informačného systému vytvára do budúcnosti priestor pre nasadenie nových metód správy a údržby. „V rámci projektu sme spoločne s YMS napojili dispečing na mapy, čo nám poskytne lepší vizuálny prehľad o stave vozoviek či údržbových zásahoch,“ dodáva na záver Natália Machalová.

 

Ilustračné foto: SÚC TTSK a YMS.