Získajte slovenské priestorové dáta...

 

...už čoskoro s využitím služby one-stop-shop online GeoStore.

Spolupráca akademického a podnikateľského sektora je téma obľúbená a na Slovensku už tiež nájdeme projekty, ktoré prinášajú výsledky a využiteľné služby. Patrí k nim aj Brokerské centrum leteckej dopravy pre transfer technológií a znalostí do dopravy a dopravnej infraštruktúry. Konzorcium partnerov - YMS, Žilinská univerzita, Letisková spoločnosť Žilina a Technická univerzita v Košiciach - tvorí know how v oblasti diaľkového prieskumu zeme. Najmodernejšou technológiou, leteckým snímkovaním a laserovým skenovaním, získava priestorové dáta a s pomocou špeciálnych softvérových nástrojov ich ukladá, spracúva a distribuuje.  

Ak potrebujete kvalitné geodáta z ktorejkoľvek časti Slovenska, už o chvíľu vám postačí niekoľko klikov na portáli Brokerského centra - GeoStore. Online nakúpite 5 druhov produktov vytvorených zo surových dát z nalietania kamerou a leteckým laserovým skenerom: vysokokvalitné ortofotomapy, lidarové mračná bodov, digitálny model terénu, digitálny model povrchu a vektorový 3D model budov. Podľa potreby skombinujete vybrané produkty s požadovaným územím a vytvoríte si vlastné nákupné portfólio. 

Produkty Brokerského centra nachádzajú uplatnenie v rôznych oblastiach. V územnom plánovaní pomáhajú posudzovať vhodnosť pozemkov na výstavbu. Pri plánovaní inžinierskych stavieb, ako cesty, železnice, letiská či tunely, umožňujú hodnotiť celkovú štruktúru a zmysluplnosť projektov. Uľahčujú plánovanie cestnej infraštruktúry, mapovanie a riadenie líniových stavieb a podzemných vedení (potrubia, telekomunikácie). Užitočné sú aj pri riadení hospodárenia s prírodnými zdrojmi, pri hodnotení prírodných rizík pri záplavách, zosuvoch pôd, lavínach či erózii.