Ako sa držíme v obraze...

 

...keď sme so službami Brokerského centra leteckej dopravy zaujali aj RTVS.

Výskumný tím Žilinskej univerzity, YMS, Technickej univerzity Košice a letiska Žilina spustil nové letecké výskumné laboratórium. Jeho cieľom je rýchlo a jednoducho získavať presné údaje o zemskom povrchu. Používa lietadlo vybavené laserovým scannerom a kamerou. V trojkilometrovej vzdialenosti od zeme nalieta územie a získa 3D reliéf terénu a fotografie. Ich spojením potom vytvorí veľmi presný a realistický 3D model územia. 

Získané dáta sa dajú v 3D realite prezerať a kombinovať podľa toho, na ktorú časť terénu sa chceme zamerať, napríklad budovy či elektrické vedenia. Sú však v až petabytoch a práca s nimi nie je vôbec jednoduchá. Našou úlohou, ako softvérového partnera výskumného centra, je vyvinúť systém, ktorý dáta uloží a spracuje tak, aby boli prakticky využiteľné v rôznych oblastiach. 

V súčasnosti sme dokončili prácu na špeciálnom veľkokapacitnom úložisku a už čoskoro sa dozviete, ako by Brokerské centrum mohlo aj pre Vás detailne zmapovať Vami vybrané územie.

Celý príspevok redaktorky RTVS si môžete pozrieť od 34 minúty a 25 sekundy na tejto linke na stránke RTVS