Ako Žofia mapový portál otestovala...

 

...počas expresného mapovania jej škôd na celom postihnutom území.

Radi sa stretávame s používateľmi našich systémov. Sme spokojní, keď sú spokojní. No nezľakneme sa, keď majú pripomienky, požiadavky, kritiky, námety. Nebolo to inak ani na prvom stretnutí s užívateľmi mapového portálu v Lesoch Slovenskej republiky (LSR). Chvála nás potešila, no najpozornejšie sme počúvali, keď zástupcovia jednotlivých odborov prednášali svoje požiadavky a poukazovali na potrebné vylepšenia. 

LSR každý rok obhospodári skoro polovicu všetkých slovenských lesov, teda asi pätinu nášho územia. Väčšina lesníckych činností ako výsadba, starostlivosť o porasty či ťažba dreva prebieha v teréne na veľkých zalesnených územiach a vyžaduje dôkladnú znalosť územia, plánovanie a prípravu. Nový mapový portál, WebGIS, má pri týchto činnostiach slúžiť viac ako tisícke zamestnancov LSR.

Už len to stačí, aby sa naši analytici a architekti poriadne spotili. No ako sa ukázalo na stretnutí užívateľov, nepotili sa márne. Lesníci systém privítali, zaujímajú sa o jeho používanie, mnohým už pomáha, niektorí sa s ním ešte len oboznamujú, avšak so záujmom, nie s nevôľou. Množstvo drobných aj väčších pripomienok svedčí o tom, že sa doň už poriadne zahryzli. A nepochybne nás ešte čaká veľa práce, kým funkcionality a dáta uspokoja všetkých tisíc používateľov.

Prvým veľkým testom však už mapový portál prešiel, paradoxne, neplánovaným. 14. a 15. mája sa slovenským územím prehnala veterná kalamita Žofia. Narobila veľké škody a lesníci ich potrebovali rýchlo zmapovať. Pozorne sme počúvali zástupcu LSR pre GIS, ktorý ďakoval kolegom, že rýchlo a presne s pomocou nového WebGIS zmapovali postihnuté územia a poškodené drevo. Pár vyťažených dní systém spracúval desaťnásobok obvyklého množstva požiadaviek. No všetky dáta sa pozbierali a odhad bol veľmi presný. Aj keď nepríjemná, predsa len príležitosť otestovať nový systém, navyše v extrémnych podmienkach. Videli sme, že náš WebGIS testom prešiel. Popustili sme kravaty a pokračujeme v práci.