Nečakajte už viac na vyjadrenie...

 

...k stavbe alebo rekonštrukcii, ale získajte ho elektronicky z pohodlia domova

Digitalizácia spoločnosti postupne zvyšuje počet administratívnych úkonov, ktoré vybavíte elektronicky. Čoskoro k nim pribudne ďalšia služba, a to eVyjadrenia od YMS. Cez webovú stránku získate jedno z povinných vyjadrení, ktoré treba priložiť k žiadosti o stavebné povolenie. Konkrétne ide o zhodnotenie zásahu plynového potrubia na pozemku, kde plánujete výstavbu, rekonštrukciu či iné stavebné alebo výkopové práce.

Stavba domu či rozsiahlejšia rekonštrukcia patria medzi administratívne a časovo náročné úlohy. V súčasnosti, ak potrebujete vyjadrenie k stavbe, tak žiadosť musíte väčšinou priniesť osobne alebo ju zaslať poštou na príslušný úrad, resp. oprávnenú inštitúciu. Na rozhodnutie potom čakáte zvyčajne tridsať dní odo dňa podania či doručenia žiadosti. Kým máte v rukách stavebné povolenie, tak niekedy čakáte aj niekoľko mesiacov.

S portálom eVyjadrenia nadobudnete potrebné rozhodnutie efektívnejšie, jednoduchšie a hlavne rýchlejšie.„Systém posudzuje žiadosť automaticky. Vykoná kontrolu, či schvaľované územie, ktoré žiadateľ jednoducho zakreslil do mapy, zasahuje do ochranného pásma. Ak situáciu vyhodnotí ako bezproblémovú, tak vyjadrenie zašle e-mailom v priebehu niekoľkých minút. Elektronizácia služby tak významne uľahčí proces stavebného konania občanom aj spracovateľom rozhodnutí, ktorých odbremení od nadbytočnej administratívy,“ vysvetľuje prínosy elektronizácie Marek Ivaňák, prevádzkový riaditeľ YMS.

K ďalším benefitom portálu patrí intuitívne používateľské rozhranie, ktoré zabezpečuje bezproblémové používanie. Formulár vyplníte jednoducho cez internetový prehliadač, teda bez potreby inštalácie špeciálnych programov. Výhodou je aj možnosť elektronickej komunikácie žiadateľa so spracovateľom, a to hlavne v prípadoch, ak systém zaznamená čiastočné presahovanie územia do ochranného pásma. Spracovateľ vás oboznámi o zistenej skutočnosti, a tak môžete rýchlo konzultovať detaily k plánovanej stavbe.

YMS sa dlhodobo aktívne zapája do procesu elektronizácie agendy na Slovensku. Okrem služby eVyjadrenia úspešne spolupracovala so Štátnym geologickým ústavom Dionýza Štúra na projekte digitalizácie Ústrednej geologickej knižnice SR a archívu Geofondu. „Elektronické služby považujeme za veľmi prospešné. Zjednodušujú ľuďom život, šetria čas aj prírodu, a preto sa na ich rozširovaní chceme naďalej podieľať,“ dodáva na záver Marek Ivaňák.

 

Ilustračné foto: YMS