Plynárenskí manažéri posilňujú spoľahlivosť...

 

...svojich technických prevádzok cez lepšie sledovanie životnosti strojov.

V pozíciách investičných riaditeľov, manažérov údržby, prevádzky, analytikov, technikov, technológov a mnohých ďalších riadite technické vybavenia v prevádzkach za rádovo stovky miliónov eur. 

Bezpečnosť a spoľahlivosť týchto prevádzok, často nepretržitých, za ktoré denne zodpovedáte, si vyžaduje hladko bežiacu údržbu a opravy, presné technické aj investičné rozhodnutia. Ich finančný dopad sa pohybuje tiež v miliónoch eur – v nákladoch na údržbu a opravy existujúcich strojov a technológií či v investíciách do ich rozvoja. 

Aplikácie YMS, ako manažérske nástroje, sú silnou oporou práve pri tak komplexných prevádzkových a investičných rozhodnutiach. Rozhodujúce dáta sa totiž generujú práve v prevádzke a je treba ich zachytiť, identifikovať, zaznamenať, vyhodnotiť. 

Životný cyklus devätnástich robustných elektrosústrojov ČKD a turbosústrojov Rolls-Royce a NuovoPignone s kumulovaným výkonom takmer 500 MW umiestnených v štyroch kompresorových staniciach po celom Slovensku sleduje aplikácia Disponibilita strojov, ktorú sme pred niekoľkými rokmi na mieru ušili slovenskému prepravcovi plynu, spoločnosti Eustream. Plynárenským manažérom ponúka okamžitý prehľad o tom, čo sa práve deje s každým strojom a historické údaje odhalia ako efektívne sa využíva. 

  • Aký je aktuálny počet prevádzkových hodín stroja?
  • Ako dlho bol v plánovanej oprave?
  • Aký bol čas trvania neplánovanej opravy za vybrané obdobie?
  • Ako a kedy presne sa zmenil jeho prevádzkový stav?
  • Aká bola úspešnosť štartov po oprave či údržbe?
  • Koľko procesného plynu sa pri štartoch spotrebovalo? 
  • a mnohé ďalšie.

Rozširovaniu funkčnosti Disponibility strojov venoval tím našich plynárenských špecialistov niekoľko posledných mesiacov. "Chceli sme, aby záznamy o strojoch boli čo najpresnejšie, aby dopĺňanie a úpravy boli možné kedykoľvek, aj historicky, podľa potreby. Porovnať sa dajú údaje o ľubovoľných kombináciách strojov alebo technológií lokalizovaných na rôznych miestach, v ľubovoľnom čase, pre ktorý existujú záznamy", popisuje zlepšenia Ing. Anton Zelenaj, PhD., riaditeľ kompresorovej techniky a garant aplikácie Disponibilita strojov.

Jednoduchosť a prehľadnosť ostávajú aj pri špecializovaných aplikáciách kľúčovou podmienkou. Farebne rozlíšené, grafické zobrazenie aktuálneho stavu strojov dominuje hlavnej stránke, aby aj práca so zložitými, technickými údajmi bola prehľadná a čo najpríjemnejšia.

 

Viac o aplikácii sa dočítate v článku "Disponibilita strojov je určená manažérom technológií", ktorý vyšiel minulý rok na portáli Energia.sk.

 

Ilustračné foto Eustream a YMS.