Náš LiDAR tím zlepšuje poznanie územia...

 

...vďaka vysokokvalitným dátam z leteckého laserového skenovania - mračnám bodov, ortofotomapám či digitálnym modelom terénu.

LiDAR špecialisti YMS za posledný rok spracovali model elektrických vedení v oblasti Varín – Stráňavy pod Žilinou, zhodnotili použiteľnosť rôznych mračien bodov pre tvorbu digitálnych modelov terénu západne od Bytče a pripravili lidarové mračno bodov zo zosuvom pôdy postihnutej Vrátnej doliny. Využili sme tak inovatívnu technológiu leteckého laserového skenovania a leteckého snímkovania hneď tromi rôznymi spôsobmi v troch odlišných záujmových oblastiach.

Vedenia z Varínu
Elektrickú energiu na území Slovenska prenáša a distribuuje niekoľko desiatok tisíc kilometrov vedení s rôznym napätím. Ich bezpečnosť a spoľahlivosť okrem iného zaisťuje aj minimálna vzdialenosť od okolia (tzv. ochranný koridor) a od terénu (tzv. priehyb vodičov). Na tak rozsiahlom území, pri neustálych zmenách vegetácie a meniacich sa vlastnostiach vodičov ide o náročný monitoring. Tím YMS a partnerov skúmal či je možné leteckým laserovým skenovaním rýchlo, presne a automaticky zaznamenať vodiče, ich stav a stav koridoru. Vybrali sme úsek v lokalite Varín – Stráňavy pod Žilinou. Zistili sme, že skenovaním a spracovaním mračna bodov s dostatočnou hustotou sa dajú zaznamenať vodiče na vedeniach vo všetkých potenciálne zaujímavých napäťových hladinách. Získali sme dáta, z ktorých sa dá automaticky vyhľadať zoznam objektov zasahujúcich do ochranného koridoru aj posúdiť stav terénu a vegetácie pod vodičmi. Ak vás to zaujíma, úplné závery si prečítate v zborníku konferencie GIS Ostrava 2014.

Digitálny model reliéfu z Dolného Hričova
V ďalšom projekte LiDAR tím YMS vyhodnocoval vhodnosť použitia údajov leteckého laserového skenovania a leteckého snímkovania pre tvorbu digitálnych modelov terénu. Vybrali sme výškovo členité územie s rozlohou asi 30 km2 v blízkosti letiska Dolný Hričov a v ňom 3 menšie lokality, ktoré sme pre porovnanie spracovali odlišným postupom. Digitálny model terénu vytvorený z laserových dát, narozdiel od modelu z leteckých snímok, dosiahol vyššiu výškovú presnosť vo všetkých troch lokalitách. Laser naviac detekoval body na povrchu terénu aj tam, kde terén zakrývala vegetácia, čo nám umožnilo modelovať reliéf aj v týchto oblastiach. Výsledky ukázali, že obidve použité technológie dokážu poskytnúť rádovo vyššiu výskovú presnosť ako existujúce digitálne modely terénu dostupné na Slovensku. Kompletné výsledky sme predstavili len nedávno na konferencii GIS Ostrava 2015 - ak vás zaujímajú, prečítajte si!  

Mračno bodov z Vrátnej
Na záver to najhorúcejšie. Len nedávno sme sa spolupodieľali na leteckom zameraní Vrátnej doliny po letnom zosuve pôdy. Ortofotomapy, lidarové mračno bodov a z neho vytvorený digitálny model terénu určený na vyhodnotenie rozsahu územia, ktoré zosuv reálne poškodil, aj na prípadné identifikovanie ďalších rizikových oblastí. Zatiaľ viac neprezradíme, ale v jarnom či letnom newsletteri viac informácií určite nájdete.

 

Ilustračné foto YMS.