Slovenskí geológovia sprístupňujú celé svoje dedičstvo…

 

…v novom digitálnom archíve od YMS, s pomocou modernej hardvérovo aj softvérovo vybavenej skenovacej linky.

Archív a knižnica Štátneho geologického ústavu Dionýza Štúra (ŠGÚDŠ) sú zdrojom cenných dát nielen pre geológov, ale aj pre architektov, projektantov, developerov, stavebné firmy, mestá, obce a mnohé ďalšie subjekty či záujmové skupiny občanov, ktoré rozhodujú o využití územia. Aké nerastné bohatstvo sa nachádza na vybranom území? Ako hlboko je podzemná voda? Kde sa realizovali vrty a s akými výsledkom? Ktoré územia sú náchylné na zosuvy pôdy? Aké environmentálne faktory pôsobia na zdravie ľudí? A mnohé ďalšie.

S novým digitálnym archívom yPapers budú tieto dáta vo forme záverečných správ z inžiniersko-geologických prieskumov na Slovensku, odborných publikácií, geologických registrov a analýz dostupné online. yPapers je totiž súčasťou novej digitalizačnej linky zloženej z troch špeciálnych skenerov a serverovej časti, s ktorými sa odborne prevedú do digitálnej podoby, automaticky upravia, bezpečne zarchivujú a sprístupnia.

Ako jedni z prvých softvérových laboratórií v regióne sme nový digitálny archív yPapers postavili na inovatívnej technológii pre riadenie dokumentov Content Navigator nášho dlhoročného technologického partnera IBM. Naši skúsení programátori ju v spolupráci s IBM doladili a prispeli k jej spoľahlivejšiemu fungovaniu. 

ŠGÚDŠ digitalizáciou sprístupní celý geologický archív štátnym rezortom aj verejnosti. "Ročne z 1,5 kilometrového papierového archívu Geofondu vypožičiame približne 20,000 geologických správ a z Ústrednej geologickej knižnice niekoľko tisíc odborných publikácií. Klienti pre ne osobne prichádzajú k nám, naši ľudia ich vyhľadávajú, kopírujú a bezplatne poskytujú. O niekoľko mesiacov bude viac ako polovica tohto archívu dostupná online, zvyšok sa bude digitalizovať postupne na nastavenej infraštruktúre. Záujemcom bude stačiť žiadosť o prístup, všetky dáta nájdu a stiahnu z digitáneho archívu", popisuje prínos elektronizácie RNDr. Štefan Káčer, vedúci odboru informatiky ŠGÚDŠ.

ŠGÚDŠ geologické dedičstvo elektronizuje vďaka európskemu projektu "Digitalizácia geologického archívu geofondu a Ústrednej geologickej knižnice SR". Nadväzuje ním na predchádzajúci projekt GeoIS, v rámci ktorého sa vyvinul mapový portál, prvá generácia digitálneho archívu a archivovalo sa úvodných 6,000 záverečných správ.

Linku na nový digitálny archív a jeho obsah môžete očakávať v našom letnom newsletteri.

 

Ilustračné foto ŠGÚDŠ.