YMS úspešne vstupuje...

 

...do druhej štvrťstoročnice s rozšíreným portfóliom a jasným poslaním

Posilnení dlhodobou stabilitou, zvyšujúcim sa počtom zákazníkov a projektov, prestížnymi oceneniami či rastúcim obratom opäť rozširujeme portfólio služieb značky YMS. K zavedeným geopriestorovým a technickým riešeniam pre energetické podniky a verejnú správu čoskoro pribudnú ďalšie služby. Opäť to budú softvérové riešenia napĺňajúce výlučne kľúčové potreby klientov –

      •  zvyšovanie bezpečnosti sietí

      •  predchádzanie rizikám z klimatických zmien

      •  ochrana a využitie prírodných zdrojov

      •  skvalitnenie riadenia dopravy a infraštruktúry

Riešenia pre zvyšovanie bezpečnosti rozširujeme z plynárenstva a teplárenstva do ďalších segmentov energetiky. Inovatívnymi metódami zberu a vyhodnocovania údajov z terénu budeme určovať reálny stav tisícov kilometrov sietí, predpovedať ich životnosť, a tak zvyšovať bezpečnosť ich prevádzky a údržby. Tieto technológie využijeme aj v projektoch riadenia rizika súvisiaceho s klimatickými zmenami. V súlade s firemnou stratégiou sa zameriame predovšetkým na riziká hroziace prevádzkovateľom sieťových a dopravných infraštruktúr a na oblasti ohrozené zosuvmi pôdy (kalamita vo Vrátnej v roku 2014). Ochranu životného prostredia a efektívne využívanie prírodných zdrojov podporíme špeciálnymi modelovacími a rozhodovacími riešeniami - softvérovými nástrojmi na monitorovanie a predpovedanie povodní, lavín či lesných kalamít. Mnohoročné skúsenosti zo správy sieťových podnikov využijeme aj v prospech skvalitnenia riadenia dopravy a dopravnej infraštruktúry. Cieľom bude v zmysle konceptu SMART CITY optimalizovať dopravu prepojením dostupných informácií v reálnom čase, napríklad kombináciou údajov o pohybe ľudí zo SIM kariet s údajmi z inteligentných parkovísk.

Jasné poslanie YMS sme nedávno sformulovali aj do vízie YMS2020 - TECHNOLÓGIAMI K HODNOTE. Vízia sa opiera o najsilnejšiu stránku YMS, ktorou je spojenie znalosti klientskej problematiky so znalosťou najmodernejších technológií. Tím YMS je odborným partnerom na všetkých úrovniach klientských organizácií a tvorí inteligentné služby, s ktorými fungujú rýchlejšie, jednoduchšie alebo s nižšími nákladmi. Softvérové laboratórium YMS je nezávislé od konkrétnych technologických platforiem a kombinuje technológie podľa potrieb každého klienta.

Víziu sme po prvý raz predstavili na konferencii GeoSpatial Visions 2015. O biznis logike, ktorá za ňou stojí sa dočítate aj v rozhovore s Mikulášom Szapu, jedným zo zakladateľov YMS, ktorý vyšiel v týždenníku Trend pri príležitosti 25. rokov firmy. 

Prajeme Vám rok 2016 plný spokojnosti a splnených cieľov aj vďaka inteligentným riešeniam zo softvérového laboratória YMS.

 

Ilustračné foto: YMS.