Získali sme ďalšie hodnotné ocenenie...

 

...za úspešnú implementáciu technológie IBM v Novom digitálnom archíve ŠGÚDŠ

Rok 2015 nám priniesol dvojnásobné potešenie. Najprv prestížnu cenu Special Achievement in GIS Award 2015 od americkej spoločnosti ESRI, ktorú získal tím tvorcov geografického informačného systému Lesov SR. Po nej ocenenie za implementáciu technológie IBM Content Manager v rámci európskeho projektu: Skvalitnenie a dobudovanie systému digitalizácie kultúrneho, vedeckého a intelektuálneho dedičstva a sprístupňovanie digitálneho obsahu Geofondu a Ústrednej geologickej knižnice Slovenskej republiky.

Vďaka projektu Štátny geologický ústav Dionýza Štúra (ŠGÚDŠ) v spolupráci s YMS zaviedol modernú digitalizačnú linku, ktorú sme zabezpečili po hardvérovej aj softvérovej stránke. Jednotlivé časti skladačky sme integrovali na Nový digitálny archív yPapers. Jeho základnú architektúru sme postavili na technológii pre správu a riadenie dokumentov IBM Content Manager spolu s inovatívnym užívateľským rozhraním IBM Content Navigator. „Náš tím programátorov ich vyladil, customizoval a skĺbil s viacerými komponentami ako IBM Watson Content Analytics, či OCR technológiou (optické rozpoznávanie znakov). Vytvorili sme tak jedinečné riešenie, vďaka ktorému sa za krátku dobu previedlo do elektronickej podoby viac ako 45 000 objektov, čo predstavuje vyše 2 milióny strán textu a vyše 100-tisíc strán grafických príloh,“ hovorí prevádzkový riaditeľ YMS, Marek Ivaňák.

Nový digitálny archív ŠGÚDŠ sme sprístupnili pre širokú laickú i odbornú verejnosť na portáli GeoInfoPortál, ktorý slúži ako „vstupná brána“ ku geologickým informáciám. Prístup k obsahu získate na základe jednoduchej registrácie. „Všetky digitálne spracované dokumenty poskytujeme bezplatne. Začiatkom roka 2016 plánujeme novinku. Na základe žiadosti bádateľa dodatočne spracujeme objekt, o ktorý má záujem a nie je uverejnený v digitálnom archíve,“ prináša pozitívne informácie zodpovedný riešiteľ projektu a vedúci Odboru informatiky ŠGÚDŠ, Štefan Káčer.

V archíve vyhľadávate cez pokročilý fulltextový vyhľadávač. „Naskenované objekty sú spracované OCR technológiou, ktorá konvertuje objekty na upravovateľné a prehľadávateľné údaje. Bádateľ zadá hľadané slovo a archív mu zobrazí všetky dokumenty obsahujúce daný výraz a navyše aj slová príbuzné hľadanému. Vyhľadávanie sme posunuli z bežného na inteligentné, vďaka zakomponovanej inovatívnej technológii IBM Watson,“ vysvetľuje prínosy novej verzie archívu Marek Ivaňák.

ŠGÚDŠ naďalej pokračuje v digitalizácii a počet elektronických dokumentov stále rastie. Úspešnosť projektu a našej vzájomnej spolupráce potvrdzuje aj medaila, ktorá nám bola udelená počas osláv 75. výročia založenia ŠGÚDŠ.

 

Ilustračné foto: ŠGÚDŠ a YMS.