YMS pomohla pri analýze zosuvov vo Vrátnej doline

12. augusta 2015 -

YMS publikovala v zborníku abstraktov z 10. medzinárodnej geografickej konferencie CONGEO´15 článok o analýze zosuvov vo Vrátnej doline z júna 2014.

Vrátka dolina zažila dňa 21.7.2014 nečakané zosuvy pôdy spolu s hlinito-kametitými prúdmi a povodňovou situáciou, ktoré zničili desiatky áut spolu s cestou do doliny a spôsobili celkové škody  v odhade takmer 10 mil. Eur. Katastrofa vyžadovala prieskum postihnutej lokality. 0dborníci z ŠGÚDŠ preskúmali ľahko dostupné oblasti. Na nedostupné a neidentifikovateľné prúdy a zosuvy využila skupina odborníkov prínosy technológie leteckého laserového skenovania – LIDAR, ktorá im poskytla potrebné dáta na ďalšie spracovanie a potrebnú analýzu.

Získané letecké snímky spolu s vykonanou analýzou terénu budú použité aj na ďalší plánovaný terénny prieskum Vrátnej doliny.

Celý článok nájdete v priloženom PDF.