Na konferencii ESRI sme predstavili tretie riešenie

1. júna 2017 -

Vojenské lesy a majetky (VLM) sú tretím zákazníkom YMS, ktorý geografický informačný systém (GIS) zo softvérového laboratória YMS predstavil na celoslovenskej konferencii amerického tvorcu geopriestorovej platformy ESRI (2017). Predchádzali mu Trnavská Teplárenská, a.s., dodávateľ tepla z jadrovej elektrárne Jaslovské Bohunice (TAT, 2015) a Lesy Slovenskej republiky (LSR, 2014). LSR sa vo Vysokých Tatrách zhodou náhod predstavili v deň veternej kalamity Žofia, ktorá v priamom prenose spustošila veľké lesné plochy v ich správe. Okamžite nasadili nový GIS na celoslovenské zmapovanie jej dopadu. Podarilo sa im nielen rýchlo a presne odhadnúť škody a rozhodnúť o nápravných opatreniach, ale aj zapísať sa do európskej GIS histórie bezprecedentne intenzívnym a úspešným využitím novej technológie v krízovej situácii.

Geopriestorový informačný systém VLM síce zatiaľ krízy neriešil, no hneď sa zaradil medzi úspešné diela dlhoročnej spolupráce YMS a zákazníka. Druhú partnerskú dekádu odštartovali tímy YMS a VLM výmenou celého systému tak, aby technologicky opäť zodpovedal najnovším výdobytkom doby. Zmenila sa architektúra riešenia, databázové úložisko, server aj geopriestorová technológia.

Na konferencii riešenie predstavil šéf odboru informatiky VLM, Miroslav Čongrády. Vysvetlil, ako lesníci z VLM v systéme riadia celú lesohospodársku agendu, všetky ťažobné aj pestovné činnosti, čo znamená veľa užívateľov a široké a intenzívne spektrum vyťaženia systému. Špecifikom GIS VLM je kompletná evidencia poľovníctva a právne riešenie pozemkových reštitúcií – s prehľadom priamo v mape. Novinkou je prepojenie máp s technológiami ťažby, čo znamená, že si lesník okamžite overí, aký konkrétny druh ťažby prebieha v lokalite, na ktorej spravovaní sa podieľa. Tím YMS a VLM pracuje aj na module evidencie vyťaženého dreva - tá s pomocou čiarového kódu na každom kuse dreva zaistí presnú znalosť o pohybe dreva z lesa priamo k zákazníkovi.

GIS VLM je ďalším riešením YMS, ktoré bude dlhé roky dobre slúžiť zákazníkovi. Súčasťou spolupráce je totiž okrem návrhu a nasadenia riešenia aj jeho dlhodobý rozvoj a udržiavanie tak, aby napĺňalo neustále rastúce odborné aj technologické nároky lesníkov.