Od spoločnosti IBM sme získali významné ocenenie

17. decembra 2015 -

Spoločnosť IBM nám udelila cenu za úspešnú implementáciu technológie IBM Content Manager v rámci európskeho projektu: Skvalitnenie a dobudovanie systému digitalizácie kultúrneho, vedeckého a intelektuálneho dedičstva a sprístupňovanie digitálneho obsahu Geofondu a Ústrednej geologickej knižnice Slovenskej republiky.

Vďaka projektu Štátny geologický ústav Dionýza Štúra (ŠGÚDŠ) v spolupráci s YMS zaviedol modernú digitalizačnú linku, ktorú sme zabezpečili po hardvérovej aj softvérovej stránke. Do procesu digitalizácie sme zasadili technológiu pre správu a riadenie dokumentov IBM Content Manager spolu s inovatívnym užívateľským rozhraním IBM Content Navigator. „Náš tím programátorov ich vyladil, customizoval a skĺbil s viacerými komponentami ako IBM Watson Content Analytics, či OCR technológiou (optické rozpoznávanie znakov). Vytvorili sme tak jedinečné riešenie, vďaka ktorému sa za krátku dobu previedlo do elektronickej podoby viac ako 45 000 objektov, čo predstavuje vyše 2 milióny strán textu a vyše 100-tisíc strán grafických príloh,“ hovorí prevádzkový riaditeľ YMS, Marek Ivaňák.prevádzkový riaditeľ YMS.

Súčasťou digitálnej linky je Nový digitálny archív ŠGÚDŠ, ktorý sme sprístupnili pre širokú laickú i odbornú verejnosť na portáli GeoInfoPortál. Nájdete tu v elektronickej podobe geologické objekty ako záverečné správy, posudky archívu Geofondu, dokumenty vydané ŠGÚDŠ, monografie, zborníky, atlasy, odborné články, časti historických kníh aj odborné časopisy zamerané na geológiu. Prístup k obsahu získate na základe jednoduchej registrácie. „Všetky digitálne spracované dokumenty poskytujeme bezplatne. Začiatkom roka 2016 plánujeme novinku. Na základe žiadosti bádateľa dodatočne spracujeme objekt, o ktorý má záujem a nie je uverejnený v digitálnom archíve,“ prináša pozitívne informácie zodpovedný riešiteľ projektu a vedúci Odboru informatiky ŠGÚDŠ, Štefan Káčer.

V archíve sme implementovali najmodernejší fulltextový vyhľadávač. „Naskenované objekty sú spracované OCR technológiou, ktorá konvertuje objekty na upravovateľné a prehľadávateľné údaje. Bádateľ zadá hľadané slovo a archív mu zobrazí všetky dokumenty obsahujúce daný výraz a navyše aj slová príbuzné hľadanému. Vyhľadávanie sme posunuli z bežného na inteligentné, vďaka zakomponovanej inovatívnej technológii IBM Watson,“ vysvetľuje prínosy novej verzie archívu Marek Ivaňák. Užívateľ nájde vďaka fulltextovému vyhľadávaniu všetko, čo ho zaujíma o vybranej problematike. Dokonca objaví aj objekty, o ktorých ani netušil, že existujú a sú súčasťou archívu.

Pre projekty našich zákazníkov vyberáme najvhodnejšie technológie, ktoré ďalej rozvíjame a integrujeme podľa ich potreby. Preto nás teší, keď okrem spokojného klienta, dostaneme navyše aj ocenenie od nášho technologického partnera ako v tomto prípade od IBM,“ hovorí s potešením riaditeľ divízie verejnej správy YMS, Milan Kánya.

 

Ilustračné foto: archív ŠGÚDŠ a YMS.