Pristavte sa v softvérovom laboratóriu – jarný newsletter

27. mája 2016 –

Jarný newsletter Vám prinášame počas prvých teplých dní. Slnečné lúče nám zlepšujú náladu a upriamujú naše myšlienky na príjemnú letnú dovolenku. No pred zaslúženým oddychom ešte naplno pracujeme. Dôkazom je prehľad o aktuálnom dianí v YMS, o ktorom sa dočítate v tomto newsletteri.

Dozviete sa, aký nový portál City Arena sme spustili, ako využívame technológiu LiDAR na odhaľovanie archeologických nálezísk či monitorovanie a efektívnejšiu prevádzku elektrickej distribučnej siete, ale aj to, akým spôsobom vylepšujú ySpatial priamo jeho používatelia.

Prajeme vám príjemné čítanie! 

Celý jarný newsletter YMS.