YMS je zmluvným partnerom pre elektronické akreditačné služby

4. septembra 2017 -

YMS, a.s. podpísala zmluvu, ktorou sa stáva oficiálnym technologickým partnerom SNAS pre elektronické akreditačné služby. Úspešne tak rozširuje portfólio projektov elektronizácie verejných služieb. Nasledujúce štyri roky bude softvérové laboratórium YMS poskytovať pre akreditačný systém SNAS servisnú podporu, vytvárať nové služby aj integrovať služby akreditácie s inými elektronickými službami štátu.

Nový elektronický akreditačný systém SNAS, na ktorom sa YMS podieľala ako člen konzorcia viacerých spoločností, bol s úspechom uvedený do prevádzky koncom roka 2016. "Počas trvania projektu preukázal náš odborný tím YMS špičkové technické, analytické aj projektové znalosti, vrátane riešenia nepredvídaných komplikácií. Následne sme boli úspešní aj vo verejnej súťaži, čím sme dosiahli status overeného a dlhodobo spoľahlivého technologického partnera", hovorí k ďalšej úspešnej zakázke elektronizácie služieb od YMS, a.s. Milan Kánya, výkonný riaditeľ spoločnosti. 

Hlavným prínosom nového akreditačného systému je zjednodušenie celého procesu akreditácie. "Projektový tím dôkladne prehodnotil všetky pracovné procesy a pretriedil papierovanie tak, aby ostalo len to nevyhnutné. Papierové procesy nahradili digitálne, tlačivá kliky na elektronické formuláre", vysvetľuje riaditeľ Slovenskej národnej akreditačnej služby Martin Senčák. V rámci projektu sa digitalizovala aj registratúra, archív dokumentov, dochádzkový systém a správa služobných ciest. "Najväčším posunom po technologickej stránke je umiestnenie služieb do cloudu. SNAS sa rozhodla pre úplnú elektronizáciu služieb a vo vlastnej réžii nespravuje aplikácie ani hardware. Všetko je uložené vo virtuálnom priestore na cloude", dodáva Marek Ivaňák, prevádzkový riaditeľ YMS a projektový manažér pre elektronizáciu akreditačných služieb.