YMS sprístupnila Nový digitálny archív ŠGÚDŠ

31. júla 2015-

Nový digitálny archív Štátneho geologického ústavu Dionýza Štúra je prístupný pre širokú laickú i odbornú verejnosť v prostredí internetu od konca júna. Aktuálna podoba nového archívu je na našom portáli GeoInfoPortál, kde si môžete, v pohodlí domova, vyhľadať prakticky všetko, čo sa z pohľadu geológie realizovalo vo vašej obľúbenej lokalite.

Do archívu môže užívateľ vstúpiť anonymne ako neregistrovaný bádateľ, cez prihlasovacie meno a heslo ako registrovaný bádateľ alebo ako správca. Anonymný vstup je bez povinnosti registrácie, bádateľ vyhľadáva iba v bibliografických údajoch a vidí len metadáta. Registrovaný bádateľ má k obsahu archívu plný prístup, používa fulltextové vyhľadávanie, môže si otvoriť a stiahnuť naskenované správy. Registrácia prebieha cez InfoPortál na základe žiadosti, pričom platnosť registrácie je vždy do konca príslušného kalendárneho roka. Tretiu skupinu tvoria správcovia, interní zamestnanci ŠGÚDŠ, ktorí aktualizujú metadáta, pridávajú nové správy, v prípade potreby poskytujú verejnosti služby ako je napríklad rešerš - bibliografický záznam dokumentov obsahujúci základné bibliografické údaje (autor, názov, miesto a rok vydania, príp. ročník, číslo strany v časopise).

 „Nový digitálny archív je špičkou ľadovca veľkého projektu digitalizácie kultúrneho dedičstva Slovenska a vybudovania skenovacej linky na geologickom ústave. Projekt posúvame vďaka novému archívu do fázy postupného dokončenia, doladenia funkcionalít a dizajnu„ hovorí prevádzkový riaditeľ YMS, a.s. Marek Ivaňák. Na novej  skenovacej linke aktuálne prebieha postupný import celého archívu geológie.  Naskenovaný dokument spracuje automatický špecializovaný softvér, ktorý vygeneruje geologickú správu v bibliografickom štandarde a importuje ju do digitálneho archívu. Celý proces je tak výkonný, že približne každé dve sekundy pribudne v archíve nový indexovaný dokument spracovaný OCR technológiou (optické rozpoznávanie znakov), ktorá umožňuje konvertovať naskenované dokumenty, digitálne fotografie alebo obrázkové súbory PDF do upravovateľných a prehľadávateľných údajov. Prínosom OCR je rýchlejšie fulltextové vyhľadávanie, ktoré funguje nielen nad metadátami, ale aj nad obsahom dokumentov. Bádateľ zadá do vyhľadávača kľúčové slovo a archív mu zobrazí zoznam všetkých dokumentov, v ktorých sa nachádza vyhľadávané slovo vrátane čísel strán a odstavcov v dokumente.

Digitalizáciu Geofondu a Ústrednej geologickej knižnice Slovenskej republiky (ÚGK SR) umožnil príspevok z Európskeho fondu regionálneho rozvoja. V Geofonde a ÚGK SR sa v súčasnosti nachádza celkovo vyše 100 000 objektov. Vďaka projektu sa do elektronickej podoby dostalo ku dnešnému dňu 45 tisíc objektov. Zvyšných cca 65 tisíc objektov sa bude digitalizovať postupne vďaka skenovacej linke vybudovanej v rámci projektu. Digitalizujú sa záverečné správy od roku cca 1978 do roku 2014, posudky archívu Geofondu a vybrané fondy ÚGK SR - dokumenty vydané ŠGÚDŠ, monografie, zborníky, atlasy, odborné články z periodík a zborníkov a časť historických kníh. Digitálny fond obsahuje aj časopisy: Geologické práce, Slovak geological magazine, Mineralia Slovaca, Nerastné suroviny, Regionálna geológia Západných Karpát a Západné Karpaty. Počet zdigitalizovaných článkov je 10 500.

 

Ilustračné foto: ŠGÚDŠ.