yPipe pre bezpečnú a spoľahlivú prevádzku potrubnej siete - Pipeline Integrity Management System

yPipe je profesný informačný systém vyvinutý pre správu a aktívnu ochranu potrubia. 

Je to ucelený a výkonný nástroj na identifikáciu oslabených miest potrubia, plánovanie a evidenciu opráv, analýzu výsledkov vonkajších, vnútorných inšpekcií a protikoróznej ochrany v súlade s platnou medzinárodnou legislatívou.

Aké funkcie plní yPipe

  • realizuje integrovanú správu a aktívnu ochranu potrubia
  • spracúva a vyhodnocuje riziká prevádzky potrubia s prepojením na geografickú a technickú informáciu
  • efektívne a optimálne plánuje údržby a opravy potrubia
  • umožňuje spravovať objekty Protikoróznej ochrany, inšpekcie a výkopy
  • má schopnosť hľadať súvislosti medzi meraniami a vyhodnocovať svoju činnosť prostredníctvom tabuliek, reportov, grafov a máp

Aké výhody prináša yPipe

  • automatizuje spracovanie prevádzkových meraní a znižuje náklady na údržbu potrubia
  • zabezpečuje transparentnosť prevádzky pri kritických stavoch potrubia a podporuje oprávnený postup manažmentu a technického personálu pred výskytom kritického stavu
  • je prepojiteľný na existujúce systémy (ySpatialyPapers a iné).