Elektronický strážca ako sociálna služba

Eletronický strážcaElektronický strážca je moderná služba, ktorá umožňuje užívateľom kedykoľvek a odkiaľkoľvek v prípade núdzového stavu vyslať signál stlačením jediného tlačidla na ich lokalizačnom zariadení. Službu Elektronický strážca poskytuje samospráva v rámci sociálnych služieb. Softvérovo ju zabezpečuje YMS, mobilný operátor Orange poskytuje mobilnú sieť na dátové a hlasové prenosy a dotuje lokalizačné zariadenia. Elektronické stráženie funguje na princípe elektronického spojenia medzi užívateľmi lokalizačných zariadení a dispečerským pracoviskom. Dispečeri po prijatí signáli okamžite lokalizujú osobu na mape, kontaktujú ju a v prípade potreby vysielajú na miesto jej skutočnej polohy záchranné zložky.

Fungovanie Elektronického strážcu

Osoba pod dohľadom má pri sebe lokalizačné zariadenie, ktoré zachytáva GPS signál, vypočítava svoju polohu a zasiela ju do dispečerskej aplikácie. V núdzi stlačí tlačidlo ALARM a upozorní na seba operátora dispečingu. Elektronický strážca slúži aj ako mobilný telefón: užívateľ môže odosielať SMS správy o svojej aktuálnej polohe, prijímať hovory a volať na predvolené čísla (1 až 4).

Operátor dispečingu v aplikácii vidí skutočnú polohu osôb s Elektronickým strážcom. Ak niektorý užívateľ odošle ALARM, operátorovi sa ohlási v aplikácii, aj zvukovým signálom. Ihneď vie, ktorý občan potrebuje pomoc, kde sa nachádza, vrátane ďalších informácií: vek, choroby, ktorými trpí, krvnú skupinu, inštrukcie pre pomoc, atď.   Ak občan neodpovedá na spätné volanie, operátor vysiela na miesto rýchlu pomoc.

Elektronický strážca už stihol získať dve prestížne ocenenia: IT PROJEKT ROKA 2011 aj Inovácia Žilinského kraja.

Užívatelia Elektronického strážcu

Seniori:  Rastúci počet seniorov je realitou dnešnej doby. Často žijú sami a nemá im kto pomôcť, keď sa niečo stane. Mnohí využívajú terénnu sociálnu starostlivosť od samosprávy, ktorá však nerieši situácie núdze, kedy si občan nevie privolať pomoc a jeho zdravie aj život sú ohrozené. Elektronický strážca im dodáva istotu, že aj v núdzi im má kto poslať pomoc, stačí stlačiť jedno tlačidlo.

Deti: Rodičia detí predškolského alebo školského veku ocenia možnosť vedieť, kde sa ich deti práve nachádzajú a získajú istotu, že v prípade núdze ich dieťa jedným tlačidlom upozorní, že potrebuje pomoc. Navyše môžu dieťaťu kedykoľvek volať a dieťa zavolá stlačením predvolených tlačidiel len na tie čísla, ktoré mu rodič predvolí.  Rodič a dieťa sú tak v kontakte aj vtedy, keď škola neumožňuje používanie mobilného telefónu.

Zdravotne postihnutí ľudia:  Zdravotne postihnuté osoby, prípadne ľudia trpiaci ťažkými chorobami, ktorých zdravotný stav sa môže náhle zhoršiť, ocenia možnosť stlačením jediného tlačidla upovedomiť dispečera. Ak nedokážu opísať svoj problém, prípadne správne udať svoju polohu, nemusia sa obávať, pretože dispečer ich kdekoľvek lokalizovať.