Elektronický strážca pozastavuje prevádzku cez mestá a hľadá širší model uplatnenia

Od začiatku júla 2013 sa končí prevádzkovanie služby Elektronický strážca prostredníctvom dispečingov samospráv a vyšších územných celkov. Služba bola dostupná od konca roku 2011 s dotáciou, hlasovými a dátovými prenosmi operátora Orange. Do poskytovania služby eStrážca sa doteraz zapojili tri mestá (Martin, Trebišov a Košice), ktoré ju ponúkali ako sociálnu službu občanom vo vysokom veku so zlým zdravotným stavom a regionálna samospráva Košice prostredníctvom troch domovov sociálnych služieb. Služba v tejto podobe bola určená predovšetkým pre seniorov a znevýhodnených občanov. Aj napriek záujmu ďalších miest však za dva roky prevádzky nezískala taký počet užívateľov, ktorý by pokryl náklady na jej prevádzku.

Keďže však záujem o elektronické monitorovanie so všetkými možnosťami eStrážcu (lokalizácia, alarmy, telefonovanie, SMS správy, ovládanie jedným tlačidlom) naďalej rastie, YMS momentálne hľadá spôsob ako službu rozšíriť a ponúknuť na používanie ďalším skupinám zákazníkov.