Spravodaj Elektronického strážcu

Pravidelne vydávame Spravodaj Elektronického strážcu, ktorý je určený všetkým mestám a obciam, prípadne iným organizáciám, ktoré službu využívajú, prípadne využívať plánujú. 

V roku 2012 vyšli dve čísla.

V druhom vydaní Spravodaja Elektronického strážcu sa dočítate o tom, ako eStrážca funguje v meste Trebišov, ako pripraviť a realizovať informačnú kampaň o službe Elektronický strážca v meste, ako Strážcov začal využívať košický samosprávny kraj a ako môže eStrážca pomáhať v priemysle pri riešení problému tzv. osamelého pracovníka. 

V prvom vydaní Spravodaja Elektronického strážcu sme informovali o prestížnych cenách, ktoré strážca získal, o tom, ako službu zavádzalo mesto Martin, o zámeroch mobilného operátora Orange, aj o štúdii, ktorú na tému elektronického monitorovania seniorov realizovala Univerzita Mateja Bela.