yGate pre riadenie prístupu do modulov informačného systému firmy - Portal Solution

yGate je vstupnou bránou do ITIS. Jeho hlavnou úlohou je integrácia množstva informácií z rôznych zdrojov, riadenie komunikácie medzi jednotlivými aplikáciami alebo modulmi a formátovanie informácií do formy zrozumiteľnej danej aplikácii.

Funkcie yGate

  • je miestom pre centrálnu autentifikáciu používateľov na základe hesla, pomocou ktorého umožňuje priraďovanie prístupu k aplikáciám
  • zabezpečuje komunikáciu jednotlivých modulov systému ITIS
  • umožňuje prepojenie na existujúce podnikové informačné systémy (napr. SAP)
  • ako publikačný nástroj umožňuje jednoducho a prehľadne publikovať všetky dôležité podnikové informácie.

Výhody yGate

  • je postavený na nových technológiách spoločnosti Microsoft so širokými možnosťami kustomizácie
  • využíva štandard XML, ktorý je nezávislý na databázovej platforme a kompatibilný s priemyselnými štandardami
  • nevyžaduje žiadnu špeciálnu softvérovú inštaláciu pretože funguje v prostredí štandardného internetového prehliadača
  • realizuje vyhľadávanie objektov naprieč modulmi a šetrí tak čas.