yForest pre spravovanie lesníckych geopriestorových informácií - Forestry Geospatial System

GIS riešenie yForest poskytuje komplexný pohľad na riadenie a kontrolu lesnej výroby. Používateľom poskytuje detailné informácie o polohe a vlastnostiach záujmových objektov s priamou väzbou na zákonom stanovené procesy a podmienky lesníckej činnosti. yForest je odvetvovou špecializáciou GIS riešenia ySpatial, ktorá je špeciálne určená pre lesohospodárske subjekty. Výrazne uľahčuje spracovanie geografických informácií, ktoré majú neskôr aj ekonomické využitie.

Funkcie yForest

 • Umožňuje prístup k aktuálnym informáciám.
 • Uľahčuje realizáciu analýz a podporu logistiky a plánovania.
 • Uživateľom poskytuje možnosť lokalizácie v teréne prístrojmi GPS.
 • Napomáha pri odbilancovaní drevnej hmoty v poraste.
 • Zobrazuje údaje LHP a LHE.
 • Vizualizuje parcely KNC a KNE, stavby a ostatný majetok.

Výhody yForest

 • Priama väzba z porastových máp cez LHP a LHE na dáta KN v reálnom čase - uľahčenie práce HÚL.
 • Možnosť zobrazovania dotknutého územia v 3D priestore.
 • Lokalizácia plôch pomocou GPS s priamym zápisom do DB.
 • Silný kontrolný mechanizmus pre management.
 • Presná evidencia vlastného majetku - prepojenie na systém pre evidenciu vyťaženého dreva cez PDA zariadenia.