ySpatial - mapový portál pre rýchlu, intuitívnu a atraktívnu prácu s mapou

Mapový portál ySpatial zjednodušuje, zrýchľuje a zatraktívňuje používateľom každodennú prácu s mapou. ySpatial má nový intuitívny dizajn a užívateľom ponúka prácu v predpripravených tzv. mapových kompozíciách, ktoré filtrujú údaje z vrstiev a odborníkom ponúkajú len tie informácie a vrstvy, ktoré pre svoju prácu práve potrebujú.

Zmena filozofie práce s mapou prispeje nielen k rýchlejšiemu a jednoduchšemu používaniu GISu, ale zásadne rozšíri okruh používateľov. Práca vo ySpatial si už nevyžaduje žiadne osobitné zručnosti, potrebné informácie v mape nájde, prezrie, upraví a vytlačí každý bežný užívateľ počítača.